«Коронакриза – шлях одужання». Рецепти від Національного інституту стратегічних досліджень

06.07.2020
342

Сектор досліджень Таврійського регіону та Криму у м. Херсоні Національного інститут стратегічних досліджень активно долучився до розробки аналітичної доповіді Інституту «Україна після коронакризи – шлях одужання». До написання доповіді долучились фахівці Інституту зі всієї країни: доктори та кандидати економічних, медичних, політичних, наук та з державного управління.

Сама доповідь має вигляд історії хвороби з відповідними розділами: ДІАГНОЗ, АНАМНЕЗ, ЕПІКРИЗ та РЕЦЕПТИ.

У доповіді пандемія розглядається як системний біологічно-суспільно-економічний феномен, кожна складова якого розвивається за власним сценарієм.

У роботі констатується, що вплив карантинних заходів на економіку України наразі є не надто глибоким. Проте в умовах поширення глобальної економічної кризи для України посткризова депресія може виявитися глибшою та більш затяжною, ніж власне коронакриза. Також передбачається, що пандемічний чинник набуде затяжного характеру, а отже мають вибудовуватися такі економічні та соціальні конфігурації, які знижуватимуть його вплив на основі протиепідемічної стійкості суспільства.

В доповіді містяться пропозиції Національного інституту стратегічних досліджень щодо першочергових кроків держави необхідних для забезпечення досягнення протиепідемічної стійкості, відновлення економічного зростання та послаблення ризиків від глобальної кризи.

Так, для економічного зростання Інститутом запропоновані наступні кроки:

1. Стимулювання розвитку та внутрішнього споживання власної промислової продукції.
2. Розширення асортименту аграрного виробництва шляхом повноти використання природно-кліматичних та людських ресурсів, заохочення діяльності фермерських господарств, розбудови логістичних потужностей.
3. Відновлення роботи транспорту, як важливо чинника для зростання національного виробництва;
4. Розвиток туристичної галузі України.
5. Запровадження системи фінансової підтримки приватного бізнесу та зміни у податковому законодавстві щодо послаблення фіскального тиску для підприємств, які зазнали втрат від проти пандемічних заходів.
6. Забезпечення безпечного функціонування закладів торгівлі в умовах дії протиепідемічних вимог.
7. Створення та підтримка розвитку регіональних об’єднань сільгоспвиробників за для забезпечення продовольчої безпеки країни та доступності високоякісних товарів для громадян.
8. Збільшення частки малого бізнесу в промисловості, імпортозаміщенні, зайнятості населення.

Підвищення протиепідемічної стійкості експертами вбачається в реформуванні національної системи охорони здоров’я на засадах зміцнення здоров’я і попередження захворювань через забезпечення здорового та безпечного середовищі життєдіяльності.

Обсяг доповіді складає понад 160 сторінок та найближчим часом вона буде опублікована на офіційному сайті Національного інституту стратегічних досліджень.